balbatūnas

balbatūnas
balbatū̃nas,smob. (2) Krok, Dglš žr. balbata: Kurs pleperuoja, tas balbatūnas J. Kalbi be paliovos kap balbatū̃nas Dv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”